http:/arabansarimsakureticiliği.orgDuyurular arabansarimsakureticiliği.org SARIMSAKTA KALİTE Araban Sarımsak
 
araban@tzob.org.tr
Araban / Gaziantep
Bizi Arayın  0 342 611 34 32
                                                  İLAN VE GÜNDEM 
   
 İç işleri baanlığının pandemi ile ilgili genelgesi kapsamında Araban Sarımsak Üreticileri Birliği Genel kurul toplantısı tarihi; birinci toplantı 17.06.2021tarihinde saat 10:30 da, çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 25.06.2021 tarihinde aynı saatte Araban Çukobirlikte yapılmak üzere düzenlenmiştir. Ortaklara ilanen duyurulur.

                                                                                       
                                                                                  Araban İlçesi Sarımsak Üreticileri Birliği adına geçiçi Yönetim Kurulu
                                                                                       
                                                                                       Kazım ÜSTÜNDAĞ          Sait ÇERÇİ                  Salih DEMİR

                                                                                                                Başkan                                     Bşk. Yrd.                            Muhasip Üye


GÜNDEM:
1-Açılış, Yoklama
2-Divan Başkanlığının teşekkülü, saygı duruşu ve gündem maddelerinin okunması
3-Geçici Yönetim Kurulu, Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
4-Geçici bilanço cetvelinin okunması, görüşülmes, ve ibrası.
5-2020-2021 Yıllarına ait Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması
6-Birlik Giriş aidatının görüşülmesi.
7-Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Yatırımlar, GAP, AB, Kalkınma ajansları ve Bankalar gibi krum ve kuruluşlarının soğuk hava deposu, sarımsak tozu üretimi ve paketleme projelerinin uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
8-Yönetim kurulu üyelerine verilecek yolluk, harcırah ve huzur hakkının görüşülmesi
9-Yönetim kurulu tarafından ihtiyaç halinde persolen istihdamının sağlanması hususunun görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 
10-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
11-Dilek, Temenniler ve kapanış. 
0342 6113432
0342 6113432
Araban Gaziantep